چگونه توسعه کشاورزی بر نسل بشر تاثیر می گذارد؟

مفهوم کشاورزی چیست؟

کشاورزی علم و هنر کشت و پرورش گیاهان و دام ها است. کشاورزی کلید توسعه تمدن بشری است. کشاورزی با اهلی کردن گونه های مختلف گیاهی و جانوری و انتخاب از بین آن ها، منابع غذایی را برای رشد و حیات انسان ها و موجودات زنده فراهم می‌کند. ریشه کشاورزی به 105 هزار سال پیش بر می‌گردد و اولین کشاورزان در حدود 11500 سال قبل شروع به کشت و کار کردند. حیوانات مختلف مانند گوسفند، بز، گاو انواع پرندگان از حدود 10 هزار سال پیش اهلی شدند. گیاهان در 11 منطقه از سراسر کره زمین کشت می‌شدند.

 

روند رشد کشاورزی مدرن در قرن بیستم چگونه بوده است؟

کشاورزی صنعتی یا مدرن در ابعاد وسیع و عمدتا تک محصولی هستند که از قرن بیستم آغاز به رشد کرد. البته کشاورزی خرد (در ابعاد کوچک با محصولات متنوع) همچنین توسط بسیاری از کشاورزان در سرتاسر زمین برای تامین مواد غذایی مورد نیاز خود و خانواده آنها در حال انجام بوده است.

کشاورزی جدید، اصلاح ژنتیکی گیاهان و کشاورزی شیمیایی به معنی کاربرد کودها و سموم در کشاورزی از شاخص های کشاورزی مدرن هستند. استفاده از تکنولوژی در کشاورزی به شدت باعث افزایش عملکرد شده است در حالی که باعث آسیب های محیطی و محیط زیستی شده است.

اصلاح نباتات و دستکاری های جدید، اقدامات جدید در دام پروری، باعث افزایش قابل توجهی در تولید گوشت و شیر شده است ولی این اقدامات پیشرفته باعث ایجاد آسیب و صدمه به محیط زیست شده و باعث نگرانی ها در مورد حقوق حیوانات شده است. مسائل زیست محیطی مانند گرم شدن کره زمین، کاهش منابع آب های زیر زمینی، جنگل زدایی، مقاومت به آنتی بیوتیک ها، هورمون های رشد در گوشت های تولید شده صنعتی است. موجودات تولید شده به روش اصلاح ژنتیک به طور وسیع مورد استفاده قرار گرفته اند، اگرچه در برخی از کشورها ممنوع شده است.

 

محصولات کشاورزی چگونه تقسیم بندی می شوند؟

محصولات کشاورزی به دسته هایی مختلفی گروه بندی می‌شوند که عبارتند از:
1. محصولات غذایی
2. مواد خام (مانند لاتیک).

محصولات غذایی کشاورزی خود به دسته های ذیل تقسیم بندی می‌شوند:
• غلات (دانه ها)
• سبزیجات
• میوه ها
• گوشت
• شیر
• قارچ ها
• تخم مرغ

 

مفهوم کشاورزی پایدار چیست؟

در سراسر جهان بیش از یک سوم نیروی کار انسانی کشورها در بخش کشاورزی و بعد از آن بخش خدمات مشغول هستند. البته در کشورهای پیشرفته نیروی کار انسانی در بخش کشاورزی به دلیل توسعه صنعت و تکنولوژی کاهش یافته است. از قرن بیستم کشاورزی فشرده گسترش یافت. در این نوع کشاورزی از کودهای سنتتیک و انواع آفت کش ها استفاده شده است که سبب آلوده کردن آب های زیرزمینی شده است. در سال های اخیر اعتراضات زیادی بر کشاورزی رایج شده است که در نتیجه این فشارها، مفاهیمی مانند کشاورزی ارگانیک، کشاورزی احیاکننده و کشاورزی پایدار برای کاهش آسیب های وارد شده به منابع طبیعی و محیط زیست به کشاورزان جهان معرفی شده است. یکی از نیروهای اصلی که باعث ایجاد این جریان شده است اتحادیه اروپا از سال 1991 میلادی بوده است که مفهوم غذای ارگانیک را برای اولین بار معرفی کرده است.

 

مجموعه اقدامات در جهت توسعه کشاورزی پایدار:

یکی از مهم ترین اقداماتی که در طی این سال ها انجام شد استفاده از مدیریت تلفیقی آفات (IPM)، اصلاح انتخابی گیاهان و کشاورزی در محیط های کنترل شده است. تقاضا برای محصولات کشاورزی زیستی، به روز شدن کشاورزی سنتی، افزایش قیمت انتقال، تغییرات اقلیمی، افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، رشد آلودگی از جمله عواملی هستند که باعث تهدید امنیت غذایی می‌شوند. کشاورزی یکی از پر خطرترین مشاغل در سراسر جهان است و کشاورزان از نظر تنفسی، پوستی، سرطان ها بسیار در معرض خطر قرار دارند.

 

تولید پایدار برای تامین امنیت غذایی و ایجاد جهان عاری از فقر و گرسنگی هدف اصلی

شرکت کشت و صنعت بین المللی آذرتروند ارس می باشد.

 

تاثیر توسعه بخش کشاورزی در وضعیت اقتصادی کشور چگونه است؟

فرآورده‌هاى کشاورزى اعم از محصولات زراعى و دامى که اصطلاحاً به آنها توليدات کشاورزى اطلاق مى‌شود، در بدو امر به‌خاطر تأمين اساسى‌ترين کالاهاى مورد نياز بشر يعنى مواد غذائى حائز اهميت است. در کنار اين امر همان‌گونه که تجربه برخى کشورها مثل استراليا و کانادا نشان مى‌دهد بخش کشاورزى را مى‌توان به‌عنوان نقطه شروع توسعه اقتصادى در نظر گرفت.

علاوه بر اين کشورهاى توسعه‌يافته با در دست گرفتن سهم عمده‌اى از توليد و تجارت محصولات کشاورزى (مثل غلات) در سطح جهان توانسته‌اند علاوه بر دستيابى به ارز قابل توجه در هر سال، از نظر اقتصادى و سياسى نيز بر ساير جوامع تسلط يابند. اين در حالى است که در بسيارى از کشورهاى ديگر که بخش عمده‌اى از جمعيت فعال آنها در بخش کشاورزى است ساليانه مبالغ عمده‌اى بابت واردات اين محصولات اختصاص مى‌يابد.

به‌خصوص از آنجا که نرخ رشد جمعيت در جوامع اخير معمولاً بالاتر از ساير کشورها است و لذا تأمين غذاى جمعيت رو به افزايش غالباً به‌عنوان يک مسئله جدى قلمداد مى‌شود. در کشور ما نيز توليد محصولات کشاورزى و همچنين مسئله جمعيت به‌ويژه در سال‌هاى اخير مورد توجه قرار گرفته است. با اين وجود عنايت به اين بخش بايستى پيوسته ادامه يابد. نگاهى به برخى از آمار و ارقام موجود در اين رابطه خود گوياى واقعياتى در اين زمينه است.

مطالب مشابه

Need Help? Chat with us