موقعیت اجرای طرح

براساس مطالعات امکان سنجی انجام شده برای انتخاب اراضی مناسب برای کشت و صنعت آذر تروند ارس، اراضی جلفا و به ویژه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس به ­عنوان نقطه عطف تاسیس این مجموعه انتخاب شد. منطقه آزاد ارس در شمالغرب ايران در نقطه صفر مرزي در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربايجان و جمهوري خودمختار نخجوان استقرار يافته است. بر اساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ 1384/04/07 به شماره 20708/ت530820 محدوده منطقه آزاد ارس شامل 9700 هکتار از اراضی منطقه می شد که براساس مصوبه جدید این هیات محترم در 1387/9/14، محدوده این منطقه به 51 هزار هکتار شامل بخش هايي از 2 شهرستان جلفا و خداآفرین افزایش یافت. منطقه آزاد ارس طي سه برنامه اخير توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به پشتوانه مديريتي دانش بنيان و مشاوريني توانمند و كاركناني متخصص و با انگيزه به منطقه­ اي پيشتاز در داخل تبديل و از لحاظ عملكرد به مفهوم واقعي مناطق آزاد الگوي ساير مناطق آزاد در داخل و كشورهاي منطقه شده است.

 منطقه آزاد ارس به بركت برخورداري از موقعيت ژئواكونوميكي ممتاز و دسترسي به بازارهاي بين ­المللي سرمايه و تكيه بر امكانات برجسته توسعه ترانزيت و صادرات مجدد، توانمندي هاي بالاي صادراتي و با فراهم­ سازي زيرساخت ‌هاي توسعه فعاليت­ هاي بازرگاني در كنار گمركات و مراكز تخليه و بارگيري كالا و الگوسازي ورود به  WTO  توانسته است در جهت ارتقاي نقش هم پيوندي اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني، بسترساز تعامل سازنده كشور با جهان باشد.

منطقه آزاد ارس با استفاده از نيروي انساني متخصص و كارآمد در زمينه هاي مختلف و با ايجاد قطب دانشگاهي بين المللي و تعاملات علمي و آموزشي با كشورهاي همسايه، جمهوري هاي تازه استقلال يافته و حوزه خاورميانه در جهت برخورداري از دانش پيشرفته و به عنوان پايلوت فن­آوري اطلاعات و ارتباطات ICT، نقش حساسي را در توليد علم و فن­آوري در كشور ايفا كرده است. منطقه آزاد ارس به پشتوانه مناطق ارزشمند اكولوژيكي حفاظت شده، اقليم مناسب، منابع غني آب، ذخيره‌گاه‌هاي بين المللي جنگلي، محيط زيست مطلوب و قابليت‌هاي توسعه گردشگري در زمينه ­هاي تاريخي، فرهنگي، طبيعي و ورزشي، به يك منطقه بين­ المللي گردشگري، تفريحي، سلامتي و درماني تبديل شده است. منطقه آزاد ارس با توانمند سازي و بهره‌گيري از ظرفيت­ ها، فرصت­ ها و پتانسيل‌هاي سرزمين اصلي از نقش آفرينان اصلي در شكوفايي و بالندگي كشور در جهت توسعه صنعتي، معدني، كشاورزي، خدماتي و دستيابي به تكنولوژي­ هاي نوين و احراز جايگاه اول اقتصادي كشور در منطقه، و تعميق امنيت در مرزها بوده است. منطقه آزاد ارس طي چند سال اخير در جهت معرفي سنن ناب اسلامي و فرهنگ كهن ملي، ساماندهي استقرار جمعيت، اصلاح مستمر قوانين ناظر بر كسب و كار و ايجاد تفاهم با كشورهاي ديگر براي توسعه همكاري­ هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سازنده ترين نقش را در كشور ايفا نموده است.