چشم انداز

تولید پایدار برای تامین امنیت غذایی زبان اصلی ما برای ایجاد جهان عاری از فقر و گرسنگی است.

بیانیه ماموریت

آذر تروند ارس مجموعه ­ای است که با انگیزه والای تولید پایدار جهت تامین نیاز غذایی برای جمعیت رو به رشد جهان سرچشمه گرفته و توجه خود را معطوف به تامین امنیت غذایی نموده است. این مجموعه با به کارگیری نیروهای جوان و متخصص، صنعتی کردن تولیدات گیاهی را با کشت گلخانه­ ای تجمیع کرده و با حفظ ارزش های انسانی، منابع طبیعی، محیط زیست، آب و خاک، غذا را به سفره مردم ارمغان می دهد.

آذر تروند ارس با حفظ استاندارد­های تولید وارد بازار­های منطقه خاورمیانه و روسیه شده و امیدوار است که در مدت زمان نه چندان دور وارد سایر بازار­های جهانی شود. این مجموعه با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در صنعت هیدروپونیک، کیفیت و کمیت محصولات را جهت اعتمادسازی مشتریان خود، ماموریت اصلی برای نیل به جهانی بدون فقر و گرسنگی می­داند.