تاریخچه

شرکت کشت و صنعت بین ­المللی آذر تروند ارس در سال 1399 از واحد تحقیق و توسعه متشکل از سه دکترای مهندسی مکانیک، شیمی و کشاورزی دانشگاه­ های برتر کشور و 18 کارشناس ارشد استعداد درخشان، متولد شده است که با اتکا به علوم نوین دانش این متخصصین، و انجام مطالعات امکان سنجی آب، خاک و گیاه  مبادرت به ورود در بعد متفاوتی از صنعت یعنی صنعت کشاورزی نموده است. این شرکت با بررسی شرایط آب و هوایی و اقلیمی منطقه، منابع خاک، آب، صادرات و سرمایه گذاری منطقه آزاد تجاری ارس مبادرت به خرید زمین نموده و با انجام مشاوره­ های مستمر در زمینه سازه ­های گلخانه­ ای شیشه ­ای ونلو گامی مهم در زمینه تولیدات کشاورزی برداشته است.